­
 • Прекршајни суд у Трстенику

  Прекршајни суд у Трстенику

  Адреса Прекршајног суда у Трстенику 37240 Трстеник, др.Милуновића бб
  Телефон Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  Факс Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  e-mail Прекршајног суда у Трстенику prekrsts@ptt.rs
  Матични број: 17774247 ПИБ: 106400693

  Председник суда
  Нада Јевтић

 • Прекршајни суд у Трстенику

  Прекршајни суд у Трстенику

  Адреса Прекршајног суда у Трстенику 37240 Трстеник, др.Милуновића бб
  Телефон Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  Факс Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  e-mail Прекршајног суда у Трстенику prekrsts@ptt.rs
  Матични број: 17774247 ПИБ: 106400693

  Председник суда
  Нада Јевтић

 • Прекршајни суд у Трстенику

  Прекршајни суд у Трстенику

  Адреса Прекршајног суда у Трстенику 37240 Трстеник, др.Милуновића бб
  Телефон Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  Факс Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  e-mail Прекршајног суда у Трстенику prekrsts@ptt.rs
  Матични број: 17774247 ПИБ: 106400693

  Председник суда
  Нада Јевтић

 • Линк ка сајту Врховног касационог суда
 • Линк ка сајту Уставног суда
 • Линк ка сајту Министарства правде
 • Линк ка сајту Министарства унтрашњих послова
 • Линк ка сајту Повереника за информације од јавног значаја
 • Линк ка сајту Заштитника грађана
 • Линк ка сајту Агенције за борбу против корупције
 • Линк ка сајту Правосудне академије
 • Линк ка сајту Удружења судија прекршајних судова
 • Линк ка сајту USAID-a
 • Линк ка сајту Народне скупштине
 • Линк ка сајту Владе
 • Линк ка сајту Високог савета судства
 • Линк ка сајту Врховног касационог суда
 • Линк ка сајту Уставног суда
 • Линк ка сајту Министарства правде
 • Линк ка сајту Министарства унтрашњих послова
 • Линк ка сајту Повереника за информације од јавног значаја
 • Линк ка сајту Заштитника грађана
 • Линк ка сајту Агенције за борбу против корупције
 • Линк ка сајту Правосудне академије
 • Линк ка сајту Удружења судија прекршајних судова
 • Линк ка сајту USAID-a
 • Линк ка сајту Народне скупштине
 • Линк ка сајту Владе
 • Линк ка сајту Високог савета судства
Учитавам...