­
 • Прекршајни суд у Трстенику

  Прекршајни суд у Трстенику

  Адреса Прекршајног суда у Трстенику 37240 Трстеник, др.Милуновића бб
  Телефон Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  Факс Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  e-mail Прекршајног суда у Трстенику prekrsts@ptt.rs
  Матични број: 17774247 ПИБ: 106400693

  Председник суда
  Нада Јевтић

 • Прекршајни суд у Трстенику

  Прекршајни суд у Трстенику

  Адреса Прекршајног суда у Трстенику 37240 Трстеник, др.Милуновића бб
  Телефон Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  Факс Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  e-mail Прекршајног суда у Трстенику prekrsts@ptt.rs
  Матични број: 17774247 ПИБ: 106400693

  Председник суда
  Нада Јевтић

 • Прекршајни суд у Трстенику

  Прекршајни суд у Трстенику

  Адреса Прекршајног суда у Трстенику 37240 Трстеник, др.Милуновића бб
  Телефон Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  Факс Прекршајног суда у Трстенику 037 712-195
  e-mail Прекршајног суда у Трстенику prekrsts@ptt.rs
  Матични број: 17774247 ПИБ: 106400693

  Председник суда
  Нада Јевтић

Учитавам...